Dziecko nie chce korzystać z tradycyjnego słownika ortograficznego, przekonując o bogactwach internetowych zasobów? Mimo to warto zachęcać je do nauki posługiwania się klasycznymi źródłami wiedzy. To do nich sięga się podczas ważnych egzaminów podsumowujących etap kształcenia. Poza tym stara dobra książka, w tym wypadku słownik, jest zawsze pod ręką. Nawet wtedy gdy elektrownia przerwie dostawy prądu.

 

Sprawdzony, profesjonalny słownik

Owszem, w sieci działa coraz więcej fachowo przygotowanych stron poświęconych ortografii. Jednak nie wszystkie stanowią wiarygodne źródło informacji. Pod tym względem tradycyjny słownik ortograficzny jeszcze długo będzie bardziej wiarygodny. Dyskusja na temat kształcenia umiejętności związanych z oceną źródeł informacji potrwa zapewne jeszcze długo. W tym miejscu istotne jest podkreślenie wagi klasycznych rozwiązań. Współczesny uczeń nie ma problemów ze znalezieniem potrzebnej mu wiedzy w sieci. Powinien jednak posługiwać się także tradycyjnymi wydawnictwami. Pomagają mu w dotarciu do:

– sprawdzonych, rzetelnych informacji,

– przykładów zastosowania wybranych słów,

– do innych haseł, występujących na tej samej stronie słownika.

Wydrukowany i opublikowany przez wydawnictwo słownik ortograficzny to solidne źródło wiedzy. Sięgając po wydanie ilustrowane, pomaga się najmłodszym w opanowaniu podstaw bądź co bądź niełatwej polskiej ortografii. Zamiast na starcie skreślać tradycyjne słowniki lub ulegać zniechęceniu najmłodszych, lepiej poszukać adekwatnego wydania. Słownika dostosowanego do już posiadanej wiedzy oraz zdolności konkretnego ucznia.

 

Rozwój wszechstronnych umiejętności

Praca z tradycyjnym słownikiem pozwala lepiej opanować ortografię. Uczniowie często wykorzystują w tym celu pamięć wzrokową. Sięgając po takie wydawnictwo, pozostają w stałym kontakcie z językiem. Nie tylko z wybranymi, aktualnie poszukiwanymi słowami, ale także tymi znajdującymi się obok. Stale przypominany jest alfabet, a jego znajomość przydaje się nie tylko na lekcjach języka polskiego. Zasady te stosuje się także w wielu innych, typowo codziennych sytuacjach. Wykorzystując drukowany słownik, młody człowiek uczy się cierpliwości. Nie wspominając już o tym, że jego psychice dobrze robi przynajmniej chwilowe odejście od ekranu komputera czy smartfonu. Nawet jeżeli w przyszłości tradycyjne wydania książkowe będą używane jeszcze rzadziej, to i tak nie zaszkodzi gdy dziecko będzie umiało z nich korzystać. Nabywanie takich umiejętności pozytywnie wpływa na jego wszechstronny rozwój. Uczy historii i nieszablonowego myślenia. Pokazuje, że źródeł informacji jest wiele i warto korzystać z nich wszystkich.